Dyr

Det er tilladt at holde husdyr, såfremt disse ikke generer de øvrige beboere med støj eller lugt.
Husdyr må ikke færdes på friarealerne medmindre ejeren sikrer sig, at de ikke generer andre beboere og at alle efterladenskaber fjernes.
Bestyrelsen har altid ret til at forbyde husdyrhold, og andelshavere der påtænker at anskaffe sig husdyr udover det sædvanlige bør derfor anmode bestyrelsen om en forhåndsgodkendelse.

info@mirabellehaven.dk

AB Mirabellehaven

Forside
ABF
Aktiviteter
Antenneforening
Billeder
Boligtype
Byggeriet
Dokumenter
Historie
Kontakt os
Salg
Scrapbook
Sitemap
Test