Boligen

Altanerne skal forblive i den oprindelige form og farve.
Vinduer, træværk og skure, må ikke males i andre farver end de oprindelige.
Det er ikke tilladt at opsætte markiser, før der i bestyrelsen er truffet bestemmelse om de generelle retningslinier herfor.
Andelshaverne skal sørge for, at området omkring andelsboligen fremtræder i ryddelig stand.

info@mirabellehaven.dk

AB Mirabellehaven

Forside
ABF
Aktiviteter
Antenneforening
Billeder
Boligtype
Byggeriet
Dokumenter
Historie
Kontakt os
Salg
Scrapbook
Sitemap
Test