Antenne

Tilslutning til antenne må kun foretages med de originale kabler og stik og det er forbudt at opsætte antenner, paraboler og lignende uden særskilt tilladelse fra bestyrelsen.
Det er forbudt for beboerne at foretage indgreb i fælles antenneanlæg.
Konstaterede fejl skal meddeles bestyrelsen, som forestår rettelser

info@mirabellehaven.dk

AB Mirabellehaven

Forside
ABF
Aktiviteter
Antenneforening
Billeder
Boligtype
Byggeriet
Dokumenter
Historie
Kontakt os
Salg
Scrapbook
Sitemap
Test