Forord

En andelsboligforening er et miniaturesamfund.
Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt beboerne.
Reglerne i denne husorden er fastsat både for at beskytte beboerne og ejendommen.
Der skabes tryghed og tilfredshed hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.
Husordenen er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne og holde ejendommen og friarealerne i pæn stand og dermed holde boligafgiften lavest mulig,
l den forbindelse er det af stor betydning, at forældre husker at vejlede deres børn og forestå som gode eksempler.

info@mirabellehaven.dk

AB Mirabellehaven

Forside
ABF
Aktiviteter
Antenneforening
Billeder
Boligtype
Byggeriet
Dokumenter
Historie
Kontakt os
Salg
Scrapbook
Sitemap
Test